لیست قیمت ترجمه

قیمت ترجمه

ردیف نوع سند انگلیسی
1 ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم) 150,000
2 ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) 180,000
3 کارت شناسایی 200,000
4 کارت معافیت
5 کارت ملی
6 شناسنامه 250,000
7 ابلاغیه، اخطار قضایی 300,000
8 برگه مرخصی
9 توصیه نامه تحصیلی (بعد از سوم راهنمایی)
10 جواز اشتغال به کار
11 (کوچک)حکم بازنشستگی
12 دفترچه بیمه
13 دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاه
14 ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)
15 سند تلفن همراه
16 فیش مستمری (کوچک)
17 کارت بازرگانی هوشمند
18 کارت عضویت نظام مهندسی
19 کارت نظام پزشکی
20 کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن
21 کارت پایان خدمت
22 گزارش ورود و خروج از کشور
23 گواهی اشتغال به تحصیل
24 گواهی، تجرد، تولد، فوت
25 گواهینامه رانندگی
26 گواهی ریز نمرات دانشگاهی
27 (نیم برگ)گواهی عدم خسارت خودرو
28 گواهی عدم سوء پیشینه
29 گذرنامه (بدون روادید)
30 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)
31 اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی (هرصفحه)
32 اوراق مشارکت و اوراق قرضه
33 انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق، و…)
34 برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (هرصفحه)
35 برگ آزمایش پزشکی (کوچک)
36 برگ جلب، احضاریه
37 برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هرصفحه)
38 پروانه دائم پزشکی
39 پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی
40 پروانه نشر و انتشارات
41 پروانه وکالت
42 پرینت های بانکی کوچک (تا 10 سطر)
43 تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)
44 ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع
45 جواز دفن
46 جواز کسب
47 ریز مکالمات تلفن (هرصفحه)
48 سرفصل دروس (هرصفحه)
49 سند وسائط نقلیه سبک
50 فیش حقوقی (کوچک)
51 فیش مستمری (بزرگ)
52 کارت مباشرت
53 کارنامه توصیفی ابتدائی (هرصفحه)
54 کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن
55 گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف
56 گواهی بانکی یا سپرده بانکی
57 گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
58 گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)
59 گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)
60 گواهی ها (سایر موارد)
61 لیست کارکنان کوچک (تا ده نفر)
گروه آموزش زبان ICLE
ردیف نوع سند انگلیسی
62 حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی 500,000
63 آگهی تاسیس شرکتها روزنامه رسمی، هر 20 سطر 600,000
64 اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری )هرصفحه(
65 اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هرصفحه)
66 بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هرصفحه)
67 ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی (هرصفحه)
68 تقدیرنامه، لوح سپاس، و حکم قهرمانی (بزرگ)
69 پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)
70 پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هرصفحه)
71 پروانه مهندسی (هرصفحه)
72 پرینت های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر)
73 حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی
74 دفترچه بازرگانی
75 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) هر 20 سطر
76 فیش حقوقی بزرگ
77 قرارداد استخدامی (هرصفحه)
78 کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه)
79 گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشک قانونی (هرصفحه)
80 گواهی حصر وراثت
81 لیست بیمه کارکنان بزرگ (هرصفحه)
82 مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هرصفحه)
83 موافقت اصولی
84 دفترچه وکالت 650,000
85 اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) 750,000
86 بارنامه (هرصفحه)
87 برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)
88 برگ سبز گمرکی (هرصفحه)
89 برگ نظریه کارشناسی ملک
90 پروانه بهره برداری (پشت و رو)
91 جواز تاسیس
92 سند ازدواج یا رونوشت آن
93 سند وسائط نقلیه سنگین
94 سند مالکیت (دفترچه ای)
95 قیم نامه (هرصفحه)
96 گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف
97 (هرصفحه)مالیات بر ارث
98 وکالتنامه (نیم برگ)
99 اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) 1,050,000
100 اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هرصفحه)
101 سند طلاق یا رونوشت ان
102 سند مالکین (تک برگی)
103 قرارداد (هرصفحه)
104 وکالتنامه بزرگ (هرصفحه)
گروه آموزش زبان ICLE

© Copyright 2019 - All Rights Reserved for www.iclegroup.com

Designed by Edris Ranjbar with ❤️