درباره ما

درباره ICLE

ICLE Group یک موسسه زبان انگلیسی واقع در جزیره ی قشم است.

این گروه توسط فیصل رجستری، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه خوارزمی تهران ایجاد شده است.

یادگیری انگلیسی یکی از کارهای مهمی است که در این زمانه بایستی انجام دهیم. باید مهارت های خود را در زمینه زبان انگلیسی که یک زبان بین المللی است گسترش و ارتقا دهیم.

در این را ما با شما همراه هستیم.

درباره موسس گروه

برای برقراری ارتباط با ما به صفحه ی ارتباط با ما مراجعه نمایید.

© Copyright 2019 - All Rights Reserved for www.iclegroup.com

Designed by Edris Ranjbar with ❤️